Nyheter från oss Kerecis

Hur torskskinn hjälper sjukvården – ny teknologi hjälper svårläkta sår.


Torskskinn från Island används för att läka svårläkta sår på svenska kliniker. Teknologin bakom Kerecis Omega3 Wound är ett stort framsteg för sårvården och ger vårdpersonal och patienter ett helt nytt verktyg för att läka svårläkta sår. Testerna som utförts i Sverige har gett mycket goda resultat och ger nytt hopp för patienterna.

Testat i Sverige
Södersjukhuset tillsammans med Karolinska och Danderyds sjukhus fick 2016 möjlighet att arbeta med produkten Kerecis Omega3 Wound genom SLL Innovation. Sedan dess har Sårecentrum på Södersjukhuset dokumenterat ett antal fall som de använt produkten på och har nu presenterat sina resultat. I Juni publicerades testet i tidningen SårMAGASINET, en tidsskrift från Sårsjuksköterskor i Sverige.

”Det mest spännande och förvånande med produkttestet var inte bara den effektiva sårläkningen utan även det estetiska slutresultatet efter sårläkning. Sår som tidigare haft en defektbredd på flera centimeter drog ihop sig så pass mycket att de nästan såg sekundärsuturerade ut. Det tyder på att förbandet verkar ha en kraftigt kontraherande effekt på nybildningen av vävnad.” 
- Skriver Ann-Marie Fagerdahl i sin rapport i sårMAGASINET.

”Kerecis Omega3 känns som en fantastiskt spännande nyhet och sårläkningsprodukt. Framförallt verkar den ha en plats som möjligt komplement och ersättning till delhudstransplantation. Detta är en enorm vinst för både patient och samhälle. Patienten slipper genomgå ett stort kirurgiskt ingrepp där det också skapas ett nytt sår vid tagstället, ett sår som ofta är förknippat med sårläkningsproblematik. Rent samhällsekonomiskt och resursmässigt blir det också en minskad kostnad då det inte behövs dyra operationsresurser eller tid på ett operationsprogram. Produkten har visat förbluffande goda resultat hos merparten av de behandlade patienterna och vi har fascinerats av det estetiska resultatet av kvarvarande ärrvävnad.”
- Skriver Ann-Marie Fagerdahl i sin rapport i sårMAGASINET.

Om produkten
Kerecis Omega3 Wound teknologin är unik, patenterad, intakt fiskskinn som används för att regenerera skadad mänsklig vävnad. Genom att applicera Kerecis i ett svårläkt sår kan man ge kroppens egna celler en möjlighet att växa och sluta såret.

Svårläkta sår är fast i det inflammatoriska stadiet och misslyckas att gå igenom de normala stadierna av läkning. Kerecis hjälper effektivt såret från det inflammerade stadiet och tillåter en normal läkning av såret. Kerecis ger en naturlig struktur som innehåller proteiner och fetter (inklusive Omega3) och andra hudbeståndsdelar i deras naturliga tillstånd. Kroppens egna celler och stamceller migrerar in i Kerecis materialet där de skapar ny vävnad för att försegla såret. Materialet löser upp sig och behöver inte tas bort.
Fiskens och människans hud är mycket lika. Det finns ingen risk för överföring av sjukdom mellan fisk och människa vilket möjliggör en mycket skonsam process vid framställningen av produkten, jämfört med produkter från exempelvis gris och människa som behöver en hårdare process för att eliminera smittrisk. Detta gör att mycket av de naturliga beståndsdelarna från fiskhuden är kvar och ger en mer naturlig miljö för cellerna att växa i.

Torskskinnet som används är en biprodukt från fiskindustrin och man kan på så sätt ta vara på ytterligare en del av fisken. Tillverkningen sker med 100% förnyelsebar energi.

Kerecis i Sverige
Allderma distribuerar produkten i Sverige.
”Vi vill ge den svenska vårdpersonalen ett verktyg som verkligen ligger i framkant för att behandla svårläkta sår. Den äldre befolkningen i Sverige ökar vilket sätter hög press på vården att hitta lösningar för svårläkta sår. Vi tror att Kerecis är en del av den lösningen.” säger Martin Lindén, produktansvarig på Allderma för Kerecis i Sverige.
Produkten är idag tillgänglig på ett antal svenska sjukhus. Allderma hoppas att fler sjukhus nu kommer att se fördelen i att använda ny teknik för att hjälpa deras patienter med svårläkta sår.

Bloomberg Businessweek berättar djupare om Kerecis
Bloomberg Businessweek har i veckan publicerat ett reportage om företaget bakom Kerecis Omega3 Wound. I reportaget kan man läsa om hur produkten används, tillverkas och utmaningen med svårläkta sår idag och i framtiden.

Från pressmeddelande av Kerecis, Island:
”Bloomberg has captured elegantly how the fish-skin technology of Kerecis stands to save the limbs and lives of countless patients around the globe,” säger Fertram Sigurjonsson, VD och grundare av Kerecis. “We seek to put our products in the hands of medical professionals everywhere as they treat patients who suffer from severe, life-thretening wounds.”
http://www.kerecis.com/press-releasesx/96-how-fish-skin-is-transforming-health-care

​​​​​​​Video: https://www.youtube.com/watch?v=KiBa_ALwNBQ

Artikel: www.bloomberg.com/news/features/2017-06-27/fish-skin-may-be-the-answer-to-chronic-wounds

Utvärdering av Kerecis tillsammans med SLL Innovation på Danderyds sjukhus.

Under 6 månader har en utvärdering av Kerecis™ Omega3 Wound genomförts på Danderyds sjukhus i samarbete med SLL Innovation och Danderyds sjukhus. Vidare läsning om resultaten finns i länken nedan:

http://sllinnovation.se/artikel/fantastiska-resultat-med-torskskinn-pa-sar

För en vidare introduktion finns även ett inslag från SVT att se på följande länk:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/plaster-av-torskskinn-laker-sar

Kerecis™ Omega3 Wound – Lanseras i Sverige av Allderma

Kerecis™ är ett nyskapande och innovativt tillskott till sårvården som hjälper patienter med svårläkta sår. Produkten är framställd av torsksinn från Island av högsta kvalitet. 

Kerecis™ Omega3 Wound teknologin är unik, patenterad, acellulär, Omega 3-rik, intakt fiskskinn som används för att regenerera skadad mänsklig vävnad. Svårläkta sår är fast i det inflammatoriska stadiet och misslyckas därför att gå igenom de normala stadierna av läkning. Kerecis™ hjälper effektivt såret från det inflammerade stadiet och tillåter en normal läkning av såret. Kerecis™ ger en naturlig struktur som innehåller proteiner och fetter (inklusive Omega3) och andra hud beståndsdelar i deras naturliga tillstånd. Celler och stamceller migrerar in i Kerecis™ materialet där de skapar ny vävnad för att försegla såret.