Case studies

Patientfall 1

Sår på foten hos en diabetiker behandlad med Kerecis™ Omega3 Wound.

Patient beskrivning
Patienten, en 60 årig man med typ 2 diabetes hade utvecklat ett sår med svart nekros på den laterala sidan på sin vänstra fot (MT5).

Patienten var insulinberoende och hade svårigheter att kontrollera sitt val av föda samt led av en perifer känselnedsättning.

Symptomen på arteroscleros var ej signifikant och det perifera blodflödet betraktades som tillräckligt för sårläkning. Pulsen dorsalt på foten var palpabel och ABPI var 0,94.

Behandling
Efter rengöring och borttagning av sårskorpan startade behandlingen med Kerecis™ Omega3 Wound.

Efter 10 veckors behandling hade läkningen avancerat så mycket (till den punkt där)att ytterligare behandling med Kerecis™ Omega3 Wound inte behövdes.

Såret var fullständigt läkt efter 3.5 månader.
pantientfall1 11pantientfall1 21pantientfall1 3pantientfall1 4pantientfall1 5

Patientfall 2

Ett infekterat sår på underben som efter kirurgiskt ingrepp ej läkt, behandlades med Kerecis™ Omega3 Wound.

Patientbeskrivning
En 55-årig man med benfraktur. Fixeringen av hans underben måste avlägsnas beroende på en infektion. Trots traditionell sårbehandling efter operation läkte inte såret varför behandling med Kerecis™ Omega3 Wound sattes in 10 veckor efter operationen.

Behandling
Efter rengöring startade behandlingen med Kerecis™ Omega3 Wound. Efter en behandling på 10 veckor hade såret läkt så mycket att ytterligare behandling med Kerecis™ Omega3 Wound ej behövdes.

Såret var fullständigt läkt efter 3.5 månader.
pantientfall3 1pantientfall3 2pantientfall3 3pantientfall3 4pantientfall3 5

Patientfall 3

Rökare med fetma och diabetiskt fotsår behandlades med Kerecis™ Omega3 Wound.

Patientbeskrivning
En 77-årig man blev inlagd på sjukhus med celluliter på sin vänstra fot och hjärtsvikt. Patienten, en rökare med fetma, hade ett nekrotiskt sår på plantar sidan av hans högra fot (MT5).

Behandling
Behandling med Kerecis™ Omega3 Wound initierades två veckor efter att sårskorpan hade avlägsnats från foten. Såret svarade bra på behandlingen och läkte på 18 dagar.
pantientfall2 1pantientfall2 2pantientfall2 3pantientfall2 4