Ett paradigmskifte inom sårvård

”En världsnyhet för behandling av svårläkta sår”

Nyhetsbrev

Fyll i din epost för att vara med i listan för nyhetsbrev som vi skickar ut med nyheter och information.

Kerecis™ Omega3 Wound

​Acellulärt, rekonstruktivt vävnadstransplantat för vävnadsläkning. ​Isländskt, urspung fisk, Omega3 rik, biologiskt. 

Vad är Kerecis™?

Acellulär dermal matrix, Skin graft

Kerecis™ Omega3 Wound teknologin är unik. Det är en patenterad, acellulär, Omega3-rik produkt från intakt fiskhud som
används för att regenerera skadad human vävnad. Svårläkta
sår är fast i det inflammatoriska stadiet och misslyckas därför
att gå igenom de normala stadierna till läkning. Kerecis™ hjälper
effektivt såret från det inflammerade stadiet och tillåter en
normal läkning av såret. Kerecis™ är en naturlig struktur som
innehåller proteiner och fetter (inklusive Omega3) och andra
hudbeståndsdelar i deras naturliga tillstånd. Celler och stamceller
migrerar in i Kerecis™- materialet där de skapar ny vävnad
för att försegla såret.
kercis1kercis1
kercis

Fördelar

 • Signifikant snabbare sårtillslutningshastighet än med en liknande produkt.*
 • Större likhet med human hud än liknande produkter framställda från däggdjur.
 • Minskad risk för smittspridning.
 • Tjockare och enklare att använda än liknande material.
 • Halal- och koscher-kompatibel.
 • En mikrostruktur som underlättar celltillväxt.
 • Icke-allergiframkallande** och biokompatibel.
 • Resulterar i betydande minskning av smärta.***
* Sant för alla tidpunkter i en randomiserad kontrollerad klinisk prövning. Dubbelt så många sår tillslöts vid den första tidpunkten än med den liknande produkten.

** Se bipacksedel

*** Baserat på patienters kommentarer. 
shadowshadow
shadow

Kerecis™ ett naturligt biologiskt material

Kerecis™ Omega3 Wound tillverkas av hud från torsk som fångats i de orörda vatten norr om Island nära polcirkeln. Fiskhuden beredes och tillverkas direkt efter fångst. Det naturliga slem som finns på fiskhuden skyddar från bakterietillväxt och därmed behövs inget stabiliseringssteg i tillverkningen.

Tillverkning av human vävnad och liknande produkter från däggdjurs vävnader kräver omfattande användning av penicillin och andra antibiotika för att reducera biobördan och för att förhindra bakteriell tillväxt under processen.

Kerecis™ är fundamentalt olikt andra biologiska material då ingen smittorisk finns mellan fisk och människa.
Den skonsamma framställningen av Kerecis™ bidrar till att protein och fetter (inklusive Omega3) och andra hudbeståndsdelar bevaras i sin naturliga struktur.
En naturlig och bra miljö gör att cellerna trivs bra och kan föröka sig. Företaget Kerecis™ känner stort engagemang för ett ansvarsfullt användande av naturresurser. Alla råvaror anskaffas och skördas på ett hållbart sätt och inga kemikalier som 
är skadliga för miljön används i tillverkningsprocessen.

All energi som används under tillverkningen är förnyelsebar (geotermisk energi och vattenkraft).
Bild island natur vattenBild island natur vatten
Bild island natur vatten

Indikationer
Kerecis™ används på följande indikationer: 

 • Trycksår
 • Venösa sår
 • Kroniska arteriella sår
 • Diabetessår
 • Traumatiska sår
 • Postoperativa sår
 • Nekrotiska sår.
Bild kerecis bla handerBild kerecis bla hander
Bild kerecis bla hander

Hur används Kerecis™?

Kerecis™ används för att hjälpa svårläkta sår att starta läkningen. Materialet är fiskhud (torskskinn) där fiskdelarna och cellerna har tagits bort för ett erbjuda en bra miljö där kroppens egna celler kan växa. Materialet kan enkelt beskrivas som en byggnadsställning för cellerna. Kerecis™ kan enkelt klippas till för att passa bra i såret. Materialet läggs sedan i en koksaltlösning där det mjukas upp. När Kerecis™ applicerats i såret täcks det med ett ocklusivt förband för att behålla fuktigheten. Beroende på såret appliceras en ny matrix (Kerecis™) vid nästa tillfälle 2-7 dagar till dess att man ser en granulation.

Kerecis™ Omega3 Wound är en professionell behandling som administreras av medicinskt utbildad personal. Prata med din läkare för att se om denna behandlingen kan hjälpa dig.

Ekonomi och livskvalitet

Vikten av att sätta in rätt behandling i rätt tid är avgörande för att kunna göra ekonomiska besparingar och höja patientens
livskvalitet. 

Genom att använda Kerecis™ kan stora vårdkostnader sparas
genom att såret läker snabbare och personalen kan befrias från många arbetskrävande omläggningar. En snabbare läkning
med färre omläggningar höjer patientens livskvalitet.

Snabblänkar

Publikationer

shadowshadow
shadow

Case study

shadowshadow
shadow

Bli kontaktad

shadowshadow
shadow

Senaste nyheter

​​​​​​​Hur torskskinn hjälper sjukvården – ny teknologi hjälper svårläkta sår.